Друковані ЗМІ переходять на українську мову з 16 січня 2022 року

З 16 січня 2022 року набуває чинності стаття 25 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації.

14 липня 2021 року Велика палата Конституційного Суду України визнала конституційним цей мовний закон. З 16 липня 2021 року набули чинності частини друга-шоста, восьма статті 23 Закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, якою унормовано застосування державної мови у сфері культури.

Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою. Відповідно до закону, друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день”, – написав Кремінь.

Кремінь зазначив, що розповсюдження за передплатою друкованих ЗМІ, виданих мовами іншими, ніж державна, допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.

За його словами, у кожному місці розповсюдження друкованих засобів масової інформації друковані ЗМІ державною мовою мають становити не менше 50% назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці. У місці розповсюдження друкованого ЗМІ, виданого іншою, ніж державна, мовою, розповсюджується такий засіб масової інформації державною мовою.

Вимоги частин першої, другої та абзацу другого частини четвертої цієї статті не поширюються на друковані ЗМІ, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 цього закону. Обов’язковий примірник документів, передбачений частиною третьою цієї статті, у такому разі виготовляється, публікується і доставляється відповідною мовою.

Видань, які у 2021 році виходили недержавною мовою, було чимало: 217 газет та 107 найменувань журналів.