Верховна Рада визначила номінантів щорічної премії кращих педагогів

Верховна Рада України прийняла постанову «Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти».

Міністерство освіти і науки затвердило список 30-ти номінантів, запропонованим Комітетом ВРУ з питань освіти, науки та інновацій.

Кандидатури номінантів було обрано за місцем роботи після відкритого громадського обговорення.

Премію започатковано 1 січня 2007 року, вона щорічно присуджується педагогічним працівникам за:

  • особливі успіхи у здійсненні навчання, виховання дітей та молоді, формування у них національних і загальнолюдських цінностей, утвердження національної ідеї, патріотизму, активної громадянської позиції, у забезпеченні інтеграції освіти України в європейський і світовий освітній простір, у підвищенні доступності освіти, у реалізації конституційного права громадян України на здобуття якісної освіти;
  • розроблення і впровадження нових технологій, оновлення змісту та методичного забезпечення навчального процесу, які сприяють підвищенню якості освіти й виховання; створення підручників, навчальних посібників, педагогічних програмних засобів навчання;
  • створення умов для здобуття якісної освіти дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, а також особами, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;
  • інші результати педагогічної діяльності, важливі для розв’язання проблем у сфері навчання і виховання дітей та молоді.